Konkurs Busko Zdrój

MODERNIZACJI I REWITALIZACJI OBSZARU CENTRUM MIASTA BUSKA ZDRÓJ

w ramach konkursu organizowanego przez SARP KIELCE.

"Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum miasta Busku Zdroju, rynku placu przy ul. Poprzecznej oraz Alei Mickiewicza"   

Lokalizacja: Busko-Zdrój
Inwestor: Gmina Busko-Zdrój        

Termin realizacji: 2010-2012

Zespół projektowy w składzie:
architekci:
Paweł Gałeczka
Kamila Cieśla
Piotr Musiał

Wizualizacje:  
Daniel Gola

I. NAGRODA W KONKURSIE SARP
na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum miasta Buska Zdrój, Rynku, placu przy ulicy Poprzecznej oraz alei Mickiewicza (styczeń 2008).

Nagrodę przyznano za:
ogromny ładunek twórczy proponowanych rozwiązań wnoszących nowe wartości w funkcję i kompozycję przestrzeni publicznej, a także wkład  w kreację życia społecznego miasta uzdrowiskowego, przyjęcie zasady - w ramach postaw konserwatorskich - "kreacji"  z nadzwyczajnie udanym wydobyciem historycznego "klimatu" miejsca - genius loci, świadome kadrowanie perspektyw widokowych, wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania porządkujących i uczytelniających istotę kompozycyjną urbanistycznych wnętrz historycznych Buska Zdroju, propozycję eleganckiego  a równocześnie "romantycznego" kształtu promenady spacerowej z zastosowaniem oryginalnych, nowatorskich rozwiązań formalnych, przekonująco dobrane propozycje materiałowe, fakturowe, kolorystyczne, wyraziste osadzenie koncepcji urbanistycznych w warstwie treściowej tradycji miejsca Buska Zdroju, wysokiej klasy warsztat architektoniczny.

Podpisanie umowy z gminą na wykonanie projeków budowlanych planowane na  kwiecień 2009r.