Konkurs Urząd Miasta Kórnik

Konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Kórnik.

Zespół projektowy w składzie:

architekci:
mgr inż. arch.Paweł Gałeczka
mgr inż. arch.Kamila Cieśla
Piotr Musiał

Lokalizacja: Kórnik

Koncepcja urbanistyczno – architektonicznej centrum rekreacyjno – sportowego i kulturalno – oświatowego przy ul. Krasickiego w Kórniku.

W skład kompleksu wchodzą:

  • hala sportowa
  • kryta pływalnia
  • budynek biblioteki
  • budynek kulturalno-oświatowy
  • boiska sportowe

Powierzchnia terenu: ok. 3.0 ha
Powierzchnia obiektów: ok. 8 000 m2
Kubatura obiektów: ok. 50.000 m3

czerwiec 2006