MTBS-Tarnowskie Góry

Opracowanie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej budowy zespołu mieszkaniowego w rejonie ul. Bialego w Miasteczku Śląskim

Skład zespołu:

arch. Paweł Gałeczka
arch. Tomasz Grzyb  
arch. Hiroyuki Mae  
arch. Kamila Cieśla
Piotr Musiał

 

 

OPIS IDEI

Teren inwestycji zlokalizowany pomiędzy ulicami Białego i Pindora jest obszarem o nieznacznym nachyleniu w kierunku północno – zachodnim. Działka przeznaczona pod inwestycję sąsiaduje bezpośrednio z zabudową domów jednorodzinnych od strony zachodniej (przy ul. Białego) oraz przedszkolem i budynkiem byłej osiedlowej kotłowni od strony wschodniej. Dalsze przeważające sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne V i VI kondygnacyjne.

Ten układ otoczenia oraz wytyczne zawarte w decyzji o warunkach zabudowy (G.-7331/41/2008) wpłynęły na przyjęte przez zespół projektowy rozwiązanie pasmowego zagospodarowania terenu.
Projektowany układ zakłada wprowadzenie „pasów” funkcjonalnych orientowanych w układzie północ – południe, które wykraczając poza granicę działki mają na celu powiązanie jej z istniejącym otoczeniem.

1. STREFA PIESZA - wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2. STREFA KOMUNIKACJI KOŁOWEJ (ul. Białego) - projektowana jako jednokierunkowa, umożliwiająca wyjazd z nowego założenia urbanistycznego oraz zapewniająca obsługę komunikacyjną istniejących domów jednorodzinnych. Wzdłuż ulicy o szerokości 5m ( przy zakładanym ruchu jednokierunkowym), przewidziano pasy postojowe, zapewniające miejsca dla około 18 samochodów osobowych. Wyjazd z ulicy Białego na ul. Pindora. Zakłada się możliwość przedłużenia ul. Białego, jako dwukierunkowej, na północ w kierunku ul. Dworcowej w zależności od potrzeb inwestycyjnych miasta w przyszłości.
3. STREFA ZIELENI IZOLACYJNEJ – strefa zieleni o szerokości ok 5m, która ma na celu odizolowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej od nowo projektowanych budynków wielorodzinnych i nowej strefy parkingowej.
4. STREFA PARKINGÓW – zlokalizowana w układzie pasmowym, tuż za zielenią izolacyjną; parking zlokalizowany na przedmiotowej działce, zapewnia miejsca dla 34 samochodów osobowych – w tym 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Łącznie ze strefą postojową umieszczoną w pasie jezdnym ul. Białego, zabezpieczono 52 miejsca postojowe. Odległość parkingów od okien projektowanych budynków wynosi ponad 10m. W tej tez strefie zlokalizowano miejsca składowania odpadów.
5. STREFA DROGI WJAZDOWEJ NA TEREN INWESTYCJI – wjazd na teren poprzez drogę wewnętrzną od ulicy Pindora; droga zaprojektowana jako jednokierunkowa, z możliwością zawrócenia na ul. Białego w połowie długości nowo projektowanej drogi.
6. STREFA CIAGU PIESZEGO – stanowiąca przedpole przed budynkami mieszkalnymi. Ciąg pieszy prowadzący do każdego z budynków, ukształtowany został jako prosty pas wzdłuż ściany – białego muru, stanowiącej integralną część obiektów.
7. STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WRAZ Z OGRODAMI WEWNETRZNYMI - zlokalizowano tu 4 budynki III- piętrowe, podpiwniczone z wejściami umiejscowionymi od północnej strony każdego z nich. Pomiędzy obiektami zaprojektowano tzw. wewnętrzne ogrody, w których proponuje się nasadzenie drzew, o przykładowym gatunku grab pospolity (Carpinus L.). Prowadzenie drzew i przycinanie koron, ma nadać im ostatecznie charakter strzelistych i smukłych - zgodnie z założeniem projektowym, maja one tworzyć integralną cześć elewacji układu budynków mieszkalnych. 
8. STREFA „OGRODU NATURALNEGO” - od strony wschodniej założenia projektuje się strefę rekreacyjną dla mieszkańców nowo projektowanych budynków. W strefie tej planuje się lokalizacje placu zabaw dla dzieci oraz miejsca spotkań dla rodziców i sąsiadów ( z możliwością urządzania niewielkich imprez plenerowych sąsiedzkich – ognisk, grillowania, etc.) Ścieżki piesze strefy poprowadzone zostały w projekcie w amorficznym, miękkim układzie, zaś ogród projektuje się jako ogród naturalny.