NOVAstudio architekci Katowice

NOVAstudio architekci Katowice
architekt Paweł Gałeczka

zakończenie realizacji
Budynek firmy GK WONAM S.A. w Pszczynie

 

Budynek mieszkalny w Będzinie Grodźcu

 

Oferta dla Inwestorów:

Projektowanie architektoniczne i wielobranżowe w tym:

 • Domów jedno i wielo rodzinnych;
 • Obiektów handlowo-usługowych;
 • Budynków użyteczności publicznej;
 • Budynków administracyjno-biurowych;
 • Sal gimnastycznych i hal sportowych z zapleczem;
 • Hal przemysłowych z zapleczem;
 • Obiektów służby zdrowia i domów pomocy społecznej;
 • Studia i badania architektoniczno-konserwatorskie zabytków architektury oraz ich rewaloryzacja;
 • Inwentaryzacje i ekspertyzy stanu istniejącego;
 • Projekty terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych;
 • Aranżacja wnętrz;
 • Projektowanie i przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji;
 • Przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji.

 

Siedziba Rozdzielni Gazu w Gliwicach