O nas

NOVAstudio architekci Katowice. Pracuje nad projektami dla klientów instytucjonalnych,
indywidualnych i publicznych. Wykonuje projekty budowlane i wykonawcze obiektów
mieszkalnych i usługowych. Zajmuje się również projektami urbanistycznymi kształtującymi
miejską przestrzeń publiczną. Prowadzi projekty związane z zagospodarowaniem terenu
przeznaczonym pod szeroko rozumianą rekreację. Wykonuje również oryginalne
projekty wnętrz i aranżacje.

Prowadzący firmę:
Paweł Gałeczka architekt  IARP
NOVAstudio architekci
 

Uprawnienia zawodowe:

- uprawnienia budowlane w specjalnści architektonicznej bez ograniczeń
- wpis na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach

Ubezpieczenie:
Pracownia NOVAstudio posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej architekta,
projektanta na kwotę gwarancyjną do wysokości 1.000.000,00 zł.

Głównym naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług.

 


 

Nasz zespół:

Prowadzący firmę:mgr inż. arch. Paweł Gałeczka
 
Architekci: 
Architekci krajobrazu i zieleni:

mgr inż. arch. krajobrazu Rafał Kędzierski

Konstruktorzy:

mgr inż. Karol Urbański
mgr inż. Michał Grzędziński

Inżynieria drogowa:mgr inż. Wojciech Skulski
PRACOWNIA PROJEKTOWA ALIGNMENT
 


projektanci instalacji /współpraca:

 

mgr inż. Łukasz Plaza
mgr inż. Krzysztof Musioł
mgr inż. Łukasz Pyka
mgr inż. Michał Kretek
mgr inż. Sebastian Pączek
mgr inż. Zbigniew Stawecki
mgr inż. Piotr Goryczka
mgr inż. Jerzy Polit
mgr inż. Eugeniusz Baron
mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Kosztorysanci:inż. Stanisław Trocer
mgr inż. Marek Żurek
Geolog:mgr Marcin Babiarz
Rzeczoznawca do spraw ppoż.: