Plac Litewski w Lublinie

KONKURS NA PROJEKT REWITALIZACJI PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE

Lokalizacja: Lublin 
Inwestor:  Urząd Miasta Lublin

Zespół projektowy w składzie:

NOVAstudio architekci:

Paweł Gałeczka
Kamila Cieśla
Piotr Musiał
Daniel Gola
stud. arch. Monika Nowak

 

Teren konkursowego opracowania Placu Litewskiego w Lublinie jest obszarem intensywnego zagospodarowania miejskiego o wysokiej koncentracji usług ponadpodstawowych. Na szczególną uwagę zasługuje znaczenie placu w mieście, jako przestrzeni funkcji społeczno – politycznych oraz kulturowych – forum publiczne. Plac Litewski stanowi cześć czytelnej struktury przestrzennej obszaru centrum miasta. Strukturę tą organizuje ulica Krakowskie Przedmieście wraz z pozostałymi przylegającymi doń placami. Zwarta forma zabudowy pierzejowej otaczającej plac jest wyraźnie architektonicznie zdefiniowana i posiada charakter reprezentacyjny.

Szczególnej ekspozycji wymagają jedynie historyczne gmachy zlokalizowane na północy (obecnie budynki uniwersyteckie UMCS, Wydziały Psychologii i Politologii). Ciągle widoczny jest układ placu - trójdzielny południkowy oraz dwudzielny równoleżnikowy, który zdaniem zespołu projektowego należy jeszcze bardziej podkreślić. Wyeksponowania wymaga również pomnik Unii Lubelskiej, obecnie przysłonięty, okalającymi go drzewami. Pomnik Unii Lubelskiej jest szczególną dominantą placu i stanowi kompozycyjne zamknięcie widoku na osi od Bramy Krakowskiej.

Kolejnym ważnym elementem na Placu Litewskim jest pomnikowa Topola Czarna – drzewo o kultowym znaczeniu, które poprzez swój rozmiar i dostojną posturę ma duże oddziaływanie na przestrzeń placu. Zastosowanie zabiegów świetlnych, zmierzających do podświetlenia okazałego drzewa, spowoduje jej dodatkowe wyeksponowanie w scenerii nocnej.

W południowo-zachodniej strefie placu znajdują się pomniki: Konstytucji 3-go Maja, płyta Nieznanego Żołnierza oraz konny pomnik Józefa Piłsudskiego. Wydaje się, iż pozostawienie pomników w tym miejscu jest uzasadnione i ważne, ponieważ plac nabiera dzięki nim wymiaru forum. Zabieg lokalizacji pomników w jednej osi, na tle zieleni istniejących drzew, jeszcze bardziej podkreśli znaczenie tej strefy placu i uporządkuje jego układ.

Plac Litewski jest ważnym i atrakcyjnym obszarem centrum miasta. Dodatkowe działania projektowe zmierzające do jeszcze większego podkreślenia jakości przestrzeni publicznej, z pewnością będą miały pozytywny wpływ na miasto pretendujące do miana Europejskiej Stolicy Kultury – 2016.

OPIS IDEI I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Główne założenia projektu:
- podkreślenie czytelnego układu południkowego i równoleżnikowego Placu Litewskiego, z zachowaniem zasady kształtowania placu przy ulicy (Krakowskie Przedmieście).
- odkreślenie znaczenia pomnika UL, wydobycie go w osiach widokowych miasta (Krakowskie Przedmieście)
i wyeksponowanie poprzez odkreślenie lokalizacji na kopcu
- wprowadzenie (w obszarze obecnej fontanny) płytkiego zbiornika wodnego ulokowanego w obniżeniu wytworzonym przez okalające go schody architektoniczne pełniące rolę tarasów wypoczynkowo-spacerowych (Ogród Wodny)
- pozostawienie dwóch głównych stref zielonych w obecnych częściach placu lecz zróżnicowanie ich pod względem charakteru (Ogród Ładu i Ogród Chaosu)
- utworzenie przedpola przed dwoma historycznymi gmachami UMCS, co pozwoli uzyskać przed budynkami przestrzeń publiczną przy jednoczesnym wyeksponowaniu elewacji budynków (Plac Studenta)

 

 

 

 

Opinia/opinie:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=66576457

Za to niedocenionym moim zdaniem projektem, jest projekt pracowni Nova Studio z Katowic.
http://lublin.gazeta.pl/lublin/5,908...iego.html?i=94 - z tą dużą, płytką wodą i sprawiającymi wrażenie kameralności sektorami zielonymi zdaje się naprawdę przyjemnym miejscem.