WUWA Wrocław

w przygotowaniu

Skład zespołu: 
mgr inż. arch. Paweł Gałeczka  
mgr inż. arch. Kamila Ciesla
mgr inż. arch. Katarzyna Fidyk  
mgr sztuki Wojciech Skrzypiec  
stud. arch. Dominika Kalińska  
stud. arch. Michał Mielcarski

 

Roztrzygnięcie konkursu:

http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=792