Domy w konstrukcji szkieletowej

Film i zdjęcia przedstawiają montaż prefabrykowanych elementów domu. Elementy ścienne ustawiane są na żelbetowej płycie fundamentowej.
Połączenia słupów wielowarstwowych mocowane są wkrętami (Rawaplug). Połączenia ściany zewnętrznej w narożu wykonuje się wkrętami z gwintem częściowym, łbem podkładowym. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne mocuje się do podłoża łącznikami AKR.