Finansowanie

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem finansowym.

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem finansowym m.in. w zakresie uzyskiwania środków na budowę domu, remontu, zakupu działki czy mieszkania. Wykorzystując nasze umiejętności i doświadczenie poprowadzimy Państwa przez skomplikowany świat finansów, pomagając wybrać najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy spośród ofert najlepszych banków. Działalność kredytowa banku jest związana ściśle z wieloma czynnościami bankowymi, wymaga pracy wielu departamentów banku. Pomagamy w przebrnięciu przez zawiłe procedury bankowe i skompletowanie wymaganej dokumentacji:

  • spotkamy się z Państwem we wskazanym przez Państwa miejscu i czasie
  • analizujemy wszystkie ukryte koszty kredytu
  • dostęp do 24 banków z którymi współpracujemy
  • porównujemy wady i zalety poszczególnych kredytów, wyjaśniamy różnice między ofertami
  • dopasowujemy ofertę do wymagań Klienta, negocjujemy obniżenie kosztów i marży od oferty standardowej
  • pomagamy przebrnąć przez wszystkie formalności
  • nadzorujemy przepływ dokumentów aż do podpisania umowy z bankiem
  • nasze usługi pośrednictwa finansowego są całkowicie bezpłatne

Kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczne przeznaczane są na zakup domu, mieszkania, działki pod budowę lub w celu sfinansowania budowy domu bądź mieszkania przez dewelopera. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest zazwyczaj zastaw hipoteczny, w ten sposób mieszkanie lub dom, aż do momentu wpłaty ostatniej raty. Kredyt hipoteczny to najprostszy sposób na własne mieszkanie, dzięki szerokiej ofercie banków stał się on bardziej przystępniejszy. Jednak należy pamiętać, że decydując się na ofertę kredytową musimy być pewni dobrego wyboru, znając warunki kredytu, łączne koszty jego zaciągnięcia i warunkach ustalanego w banku oprocentowania. Banki korzystają z tego, że pożyczają nam pieniądze, kredyty okupione są różnymi kosztami. W dwojaki sposób banki naliczają prowizję za udzielenie kredytu. Wliczają ją w kwotę kredytu i wtedy naliczane są od niej odsetki, bądź wymaga zapłaty z góry, która w konsekwencji jest na ogół bardziej korzystna. Podczas przygotowań do pobrania kredytu, powinniśmy bacznie zwracać uwagę na każdy dołączany druczek, przestudiować tabelę opłat i prowizji i, co najważniejsze, musimy wszystko dobrze rozumieć. Dlatego jesteśmy po to by Państwu w tym pomóc – służyć wiedzą i doświadczeniem.

Aby otrzymać kredyt, Klient musi spełniać wiele warunków stawianych przez bank m.in. uzyskiwać odpowiednią wysokość dochodu do wnioskowanej kwoty, czyli mieć zdolność kredytową, uzyskiwać dochody poprzez źródła dochodu akceptowane przez bank. Ważnym parametrem w ubieganiu się o kredyt jest wykonywany zawód, wiek kredytobiorcy, liczba osób na utrzymaniu i ewentualne zobowiązania. Ważny naturalnie jest cel kredytu i deklarowany wkład własny. Zanim weźmiemy kredyt możemy zdecydować czy raty mają być stałe przez cały okres spłaty, czy malejące. Raty równe pozwalają nam dokładnie zaplanować miesięczne wydatki. Jednak raty malejące, mimo że początkowo wyższe, pozwalają obniżyć koszty całego kredytu. Na rynku pojawiły się również raty, które zależą od naszej kondycji finansowej w danym miesiącu. Jeżeli jesteśmy w stanie, możemy podnieść wysokość raty, a w przypadku zachwiania naszej płynności finansowej, możemy je obniżyć.

Kredyt konsolidacyjny

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Klient dzięki takiej formie ma możliwość spłaty nawet kilkunastu kredytów. Zazwyczaj zyskuje, spłacając finalnie mniejszą ratę pozbywając się dotychczasowych kredytów. Jest to korzystna opcja dla Klientów posiadających kilka kredytów gotówkowych charakteryzujących się większym oprocentowaniem i krótszym okresem kredytowania, bowiem w kredycie konsolidacyjnym Klient może wydłużyć okres nawet do 25 lat i tym samym uzyskać mniejszą ratę.

Kredyt gospodarczy

Najszerszą grupę, zarówno pod względem liczby umów kredytowych, jak i sumy udzielonych przez banki kredytów stanowią kredyty na działalność gospodarczą, a więc zaciągnięte przez podmioty prowadzące różnego rodzaju produkcję, usługi czy handel i wykorzystujące kredyty jako stałe lub okresowe zwiększenie środków własnych. W obrębie tej grupy można wyróżnić kredyty obrotowe i inwestycyjne.

Kredyty obrotowe są udzielane w zasadzie na okres do jednego roku i są wykorzystywane na finansowanie bieżącej działalności firmy, a więc zakup surowców czy materiałów, płac pracowników czy regulowania zobowiązań o charakterze publiczno- prawnym. Tego rodzaju kredyty mają na ogół charakter celowy, tj. Są przeznaczone na konkretne, znane bankowi, cele. Pewnymi specyficznymi odmianami kredytów są kredyty sezonowe przeznaczone na ogół na finansowanie zapasów w tych podmiotach, których produkcja ma charakter sezonowy, a zbyt odbywa się sukcesywnie w ciągu roku lub odwrotnie. Podobny charakter mają kredyty skupowe, które służą do finansowania pozyskania przez producenta surowca do produkcji, jeśli surowiec ten występuje tylko w określonej porze roku. Kredyt na rachunku bieżącym należy również do jednej z form kredytu obrotowego. Zawierany jest na mocy umowy, zezwalając kredytobiorcy na debet, czyli ujemne saldo rachunku w określonym czasie i do określonej wysokości. Oprócz prowizji klient płaci oprocentowanie, zwykle wysokie, ale naliczane tylko od rzeczywistej wielkości debetu. Dla banku zysk z kredytu w rachunku bieżącym jest względnie niski. Bank spodziewa się jednak równocześnie osiągnąć korzyści innego typu, a przede wszystkim: dzięki udzielaniu korzystnych dla klientów kredytów pozyskać najbogatsze, najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa, mające nadzieję, że w przyszłości będą one zaciągać także i wyżej oprocentowane kredyty innych typów, zapewnić sobie obsługę rachunków bieżących tych przedsiębiorstw , co przynosi pozyskanie nisko oprocentowanych lokat bieżących. Kredyty inwestycyjne są przeznaczone na zakup dóbr inwestycyjnych, takich jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia. Kredyty te na ogół są udzielane w znacznych kwotach i na dłuższe okresy spłaty z tzw. okresem karencji, tj okresem, w którym obsługa kredytu ograniczona jest na ogół do spłacania należnych odsetek bez konieczności płacenia rat kapitału kredytowego. W ten sposób umożliwia się osiągnięcie przez zrealizowaną przy pomocy kredytu inwestycję właściwej wydajności.

Kredyt konsumpcyjny

Określane mianem kredytów detalicznych – w odróżnieniu od kredytów dla podmiotów gospodarczych nazywanych czasem kredytami hurtowymi lub, częściej korporacyjnymi służą do finansowania wydatków o charakterze konsumpcyjnym indywidualnych konsumentów. Mogą być udzielane w obydwu podstawowych formach realizacji : gotówkowej i bezgotówkowej.

Kredyty gotówkowe są w całości wypłacane w gotówce. Stanowią one w obecnych czasach mały procent ogólnej sumy kredytów. Banki wolą bezgotówkową formę wypłaty w celu zmniejszenia ryzyka malwersacji pieniędzy. Przykładem tego rodzaju kredytu jest kredyt lombardowy. Przy kredytach bezgotówkowych pieniądze są wypłacane przelewem na konto dostawcy lub wykonawcy usług. Mają one najczęściej charakter sprzedaży ratalnej, głównie trwałych dóbr konsumpcyjnych takich jak samochody, meble, wyposażenie mieszkania itp., ale także wycieczek, kosztów leczenia czy innych usług. Kredyty Konsumpcyjne charakteryzują się udzielaniem środków bez określania jasnego celu ich przeznaczenia. Kredyt na dowolny cel pod zabezpieczenie nieruchomości nazywamy pożyczką hipoteczną jest ona gorzej oprocentowana niż kredyt celowy, ale lepiej niż kredyt gotówkowy.