Novastudio architekci

Pracujemy nad projektami dla klientów instytucjonalnych, indywidualnych i publicznych.

O nas

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze obiektów mieszkalnych i usługowych. Zajmujemy się również projektami urbanistycznymi kształtującymi miejską przestrzeń publiczną. Prowadzimy projekty związane z zagospodarowaniem terenu przeznaczonym pod szeroko rozumianą rekreację. Wykonujemy również oryginalne projekty wnętrz i aranżacje. Prowadzimy projekty związane z zagospodarowaniem terenu przeznaczonym pod szeroko rozumianą rekreację. Wykonujemy również oryginalne projekty wnętrz i aranżacje. Prowadzimy projekty związane z zagospodarowaniem terenu przeznaczonym pod szeroko rozumianą rekreację. Wykonujemy również oryginalne projekty wnętrz i aranżacje.

Głównym naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług.

Prowadzący firmę:
Paweł Gałeczka, architekt IARP

Uprawnienia zawodowe:
- uprawnienia budowlane w specjalnści architektonicznej bez ograniczeń
- wpis na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach

Ubezpieczenie:
Pracownia Novastudio posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej architekta, projektanta na kwotę gwarancyjną do wysokości 1.000.000,00 zł.

Nasz zespół

Prowadzący firmę: mgr inż. arch. Paweł Gałeczka

Architekci krajobrazu i zieleni:

mgr inż. arch. krajobrazu Rafał Kędzierski

Konstruktorzy:

mgr inż. Karol Urbański
mgr inż. Michał Grzędziński

Inżynieria drogowa: mgr inż.

Wojciech Skulski – Pracownia Projektowa ALIGNMENT

Projektanci instalacji /współpraca:

mgr inż. Łukasz Plaza
mgr inż. Krzysztof Musioł
mgr inż. Łukasz Pyka
mgr inż. Michał Kretek
mgr inż. Sebastian Pączek
mgr inż. Zbigniew Stawecki
mgr inż. Piotr Goryczka
mgr inż. Jerzy Polit
mgr inż. Eugeniusz Baron
mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Kosztorysanci:

inż. Stanisław Trocer
mgr inż. Marek Żurek

Geolog:

mgr Marcin Babiarz

Współpracujemy z biurem geodezyjnym:

GeoTech Geodezja i Nieruchomości Krzysztof Urbanek
ul. Dzióbka 21F, 41-409 Mysłowice
tel. +48 781 441 600
geotech.urbanek@gmail.com