Projekt obiektu laboratoryjnego

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna na realizację obiektu laboratoryjnego, przebudowa istniejącego budynku biurowego oraz zagospodarowanie terenu.
Komisja Konkursowa przyznała nam III miejsce i nagrodę !

Przedmiotem opracowania konkursowego jest przygotowanie przedsięwzięcia przebudowy istniejącego budynku biurowo-laboratoryjnego oraz rozbudowa o nowy budynek laboratoryjny.Głównym ograniczeniem w zagospodarowaniu działki i przeprowadzeniu swobodnej rozbudowy jest obecny przebieg napowietrznej linii wysokiego napięcie 110kV od północy i lokalizacja stacji transformatorowej (ST) od południa. Kolejne ograniczenie w przeprowadzeniu przedsięwzięcia to zachowanie ciągłości świadczenia usług przez OBiKŚ. Autorzy opracowanie po przeanalizowaniu materiałów udostępnionych przez Zamawiającego i uwarunkowań lokalizacyjnych zaproponowali następujące rozwiązania. Wybudowanie nowego budynku przed istniejącym obiektem, który dzięki wyższej formie stworzy nowy wizerunek dynamicznej firmy. Struktura nowego budynku daje możliwości podzielenia funkcji pomieszczeń biurowych, pomieszczeń laboratoryjnych z separowaniem dostępu osób niepożądanych do poszczególnych część obiektu.

Projekt:
NOVAstudio architekci Katowice
mgr inż. arch. Paweł Gałeczka
mgr inż. arch. Agata Parzentna
mgr inż. arch. Michał Kucharski

Lokalizacja: Katowice, ul. Owocowa 8
Projekty: 2019
Inwestor: Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o w Katowicach
Powierzchnia użytkowa: 3405 m2