• Rewitalizacja Busko Zdrój
  • Rewitalizacja Busko Zdrój
  • Rewitalizacja Busko Zdrój
  • Rewitalizacja Busko Zdrój
  • Rewitalizacja Busko Zdrój
  • Rewitalizacja Busko Zdrój
  • Rewitalizacja Busko Zdrój
  • Rewitalizacja Busko Zdrój

Rewitalizacja Busko Zdrój

5,2 ha

Busko Zdrój

2010

I nagroda w konkursie SARP na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum miasta Buska Zdrój, Rynku, placu przy ulicy Poprzecznej oraz alei Mickiewicza. Inwestycja obejmowała swoim zasięgiem obszar o powierzchni 5,2 ha. Zadanie inwestycyjne nazwane „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój” realizowane było w trzech etapach i otrzymało dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (działanie 6.1) na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosił ok. 35 mln zł. Poziom dofinansowania, zgodnie z zawartą z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umową, wyniósł 60 % kosztów kwalifikowanych.
Realizacja Inwestycji została nagrodzona w 2013r. honorową nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich, w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna.