• Szyb Bończyk w Mysłowicach
  • Szyb Bończyk w Mysłowicach

Szyb Bończyk w Mysłowicach

712m2

Mysłowice

2018

Rozbudowa budynku Szybu Bończyk w Mysłowicach. Inwestycja zlokalizowana na terenie byłego szybu wentylacyjnego KWK Bończyk. Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznych budynków po byłej maszynie wyciągowej i budynku wentylatorni i rozdzielni elektrycznej. Oba budynki zostały dostosowane do profesjonalnej obsługi imprez weselnych, konferencji i wydarzeń marketingowych. Przedmiotowa rozbudowa stanowi uzupełnienie funkcji wiodącej Zespołu Szybu Bończyk.

  • Lokalizacja: Mysłowice, ul. ks Bończyka
  • Inwestor: Szyb Bończyk i Braks Restauracje
  • Powierzchnia: 712 m2
  • Kubatura: 3260 m3