Zagospodarowanie terenu wokół Sanatorium Włókniarz - Busko - Zdrój

  Autorzy:
  mgr inż.arch. Paweł Gałeczka
  mgr inż.arch. Kamila Cieśla
  arch. Piotr Musiał

  Projekt zieleni: architekt zieleni mgr inż. arch. Rafał Kędzierski

  Inwestor: Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego - Sanatorium "Włókniarz" Busko - Zdrój

  Lokalizacja - Kompleks Sanatoryjny "Włókniarz", ul. Rokosza 1, Busko - Zdrój
  Projekt: 2006
  Realizacja: 2007 - ...

  koszt inwestycji - 2 mln.
  obszar - 2,85ha

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

  Ze względu na charakter schorzeń kuracjuszy sanatorium proponuje się zachować płaski charakter ukształtowania terenu i uatrakcyjnienie go za pomocą wprowadzenia charakterystycznych punktów oraz zieleni wysokiej i niskiej. Wykorzystując naturalny przebieg mniejszego rowu melioracyjnego zakłada się podział obszaru rekreacyjnego na dwie strefy:

  1. strefę publiczną, zlokalizowaną na wschód od rowu, z bezpośrednią komunikacją z istniejącymi terenami rekreacyjnymi sanatorium.

  2. strefę intymną, zlokalizowaną na zachód od rowu, połączoną z częścią publiczną.

  Charakterystyczne punkty atrakcji zlokalizowane w obu strefach spinać będą ścieżki utwardzone o morficznych kształtach i charakterze zamkniętym, dostosowane nawierzchnią i szerokością (1,8 – 5,0 m) do poruszania się osób ograniczonych ruchowo.

  Każde z wyszczególnionych miejsc jest zróżnicowane pod względem funkcji i charakteru oraz atrakcyjnie kształtowane za pomocą wprowadzonej zróżnicowanej zieleń, elementów małej architektury. Proponuje się również wprowadzenie elementów służących do aromatoterapii (określone gatunki roślin emitujące zapachy charakterystyczne dla poszczególnych punktów) i muzykoterapii (zestaw audio lokalizowany przy punktach świetlnych,emitujący dźwięki środowiska naturalnego np. szum fal, dźwięki lasu, etc.). Zastosowane gatunki roślin, drzew i krzewów dobrano tak pod względem atrakcyjności, wielosezonowości jaki i pod względem łatwości w utrzymaniu i pilęgnacji.

  Wzdłuż istniejącego ogrodzenia projektuje się zieleń izolacyjną (w postaci krzewów i żywopłotów) zlokalizowaną w szczególności w części północno-zachodniej, południowej oraz wschodniej.

  W strefie publicznej zakłada się lokalizację następujących "obszarów atrakcji":

  1. Ogród skalny
  2. Sztuczna plaża:

  • strefa piasku
  • strefa pomostu drewnianego
  • strefa zieleni (zieleń wysoka, niskopienna, trawniki)
  • strefa "mgiełki wodnej" (prysznice zraszające)
  • strefa masażu indywidualnego
  • amfiteatr
  • rehabilitacyjny "tor przeszkód".

  W strefie intymnej zakłada się lokalizację następujących "obszarów atrakcji":

  • oazy brydżowe
  • oazy szachowe
  • miejsca spotkań

   

   

   

   POWRÓT